wellcome chao mung

mỗi con người có một cuộc đời, tôi và bạn, tất cả chúng ta mỗi người đều có một cuộc đời. nhưng sao mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau. cũng không thật khó hiểu nhưng đôi khi không thể hiểu được, cũng thấy hay hay. Quê mẹ,Mẹ ở bên mẹ chúng ta se luôn cảm thấy an toàn va hạnh phúc.